Villa Collina Gæster
Regler | God opførsel | Til glæde for os alle

Ordensregler for Villa Collina's tennisbane


Der gælder samme regler for gæster, lejere og ejere.
Manglende overholdelse af disse regler kan medføre bortvisning.
Al færdsel og spil på tennisbanerne sker på eget ansvar
Der er kun adgang for beboere/lejere af husene i Villa Collina med nøgle til området.
Børn under 10 år må kun færdes på området sammen med mindst én voksen.
Dyr må ikke medbringes.
Gyldig reservation kræver 2 mærker fra spillerne på reservationstavlen.
Kommer man mere end 10 minutter for sent til sin reserverede bane, bortfalder reservationen.
Efter endt reservation skal mærkerne fjernes fra reservationstavlen.
Banen skal rengøres efter brug, så den er klar til de næste spillere.
Det er forbudt at spille i andet end tennissko og med andet end tennisbolde.
Enhver form for unødvendig råben er forbudt.
Glas og flasker må ikke benyttes på banen.
Toiletter og baderum skal efterlades i ordentlig stand.
Alle former for skader på anlægget forvoldt af dig/dine gæster, er dit ansvar.

Reservation:
Reservation af tennisbane sker ved opsætning af 2 brikker med husnummer i tavlen ved tennisbanen. Hvert hus har 2 brikker, og kan således kun have én reservation (med mindre man spiller mod andre huse, så kan man naturligvis bruge begge brikker sammen med brikker fra modstanderens hus).
Nøgle til reservations skabet er udleveret til hvert hus.

VIS HENSYN
Der skal i det hele taget udvises en ordentlig og hensynsfuld adfærd, således at tennisbanerne kan være til glæde for ALLE i Villa Collina.

Overholdes ovenstående regler ikke, kan det medføre bortvisning og bestyrelsen kan ved gentagne eller grove overtrædelser af ordensreglerne inddrage den enkelte villas reservationsmærker.

Detaljer om tennisbane


Tennis

Åbningstid: : 07:00 - 22:00

   Al færdsel og spil på tennisbanerne sker på eget ansvar
 

Banens placering

Banen

,

.