Villa Collina Gæster
Regler | God opførsel | Til glæde for os alle

Ordensregler i Villa Collina for Swimmingpoolen


Der gælder samme regler for gæster, lejere og ejere.
Manglende overholdelse af disse regler kan medføre bortvisning.
Al færdsel på området er på eget ansvar
Ved mangel af livredder vises et klart synlig skilt, med følgende sætning: 'ADVARSEL INGEN LIVREDDER.'
Der er kun adgang for beboere/lejer af huset i Villa Collina, med nøgle til området.
Børn under 10 år må kun færdes på området sammen med mindst 1 voksen.
Dyr må ikke medbringes.
Omhyggelig afvaskning af hele kroppen skal foretages, inden man går i poolen
Toiletter og baderum skal efterlades i ordentligt stand.
Enhver form for løb og unødvendig råb er forbudt.
Legetøj til brug i vandet må ikke have skarpe kanter, der kan skade pool-dugen eller andre gæster.
Hovedspring er ikke tilladt i den lave ende af bassinet
Soppebassinet er fortrinsvis for børn under 7 år.
Berusede personer må, af hensyn til egen og andres sikkerhed, ikke befinde sig i området.
Evt. knuste glas og flasker skal omgående fjernes.
Solsenge og andet inventar må ikke fjernes fra området.Solsenge, kan ikke reserveres, ej heller med personlige ejendele, hvis man ikke er i pool-området.
Alle former for skader på anlægget, forvoldt af dig eller dine gæster, er dit ansvar!
Henstillinger fra livredderen skal altid følges.
VIS HENSYN
Der skal udvises en ansvarlig og hensynsfuld adfærd, således at poolen kan være til glæde for ALLE i Villa Collina.

Direktionen påtager sig ikke det civile og strafferetlige ansvar for ting eller værdigenstande efterladt i pool-området og for eventuelle ulykker forårsaget af brugerne selv eller tredjemand, som følge af manglende overholdelse af disse regler. Den manglende overholdelse af ovennævnte regler vil resultere i suspension og i tilfælde af grove overtrædelser, har bestyrelsen ret til at nægte overtræderen adgang til pool-området.

Detaljer om Swimmingpoolen


Højsommer og fyldt pool

Åbningstid: : 08:00 - 18:00

   Lukket fra efterårsferien til påske

Identitetskort (gældende for huset) fremvises som dokumentation for adgang

 

Forår og bedre plads

Klar fra Påske

Aften

.