Villa Collina Gæster
Regler | God opførsel | Til glæde for os alle

Ordensregler for Affald


Der gælder samme regler for gæster, lejere og ejere.
Manglende overholdelse af disse regler kan medføre bortvisning.

Sorter dit affald, det giver en bedre verden for os alle
Villa Collina har en speciel aftale omkring sortering af affald. Der findes mange forskellige sorterings og indsamlingsmetoder. I Villa Collina har vi aftalt en stor fælles affaldsplads, med daglig tømning.

Hvert hus sorterer og afleverer affaldet i de korrekte containere. Er de fyldte, så tag om muligt affaldet med tilbage og aflever det senere.

Der er tænkt over sorteringen, selv om det er en anderledes sortering end der du kommer fra.

Der gælder i tillæg følgende regler:

HVID container, (Papir):
Avis, pap (også rengjort emballage som drikke kartonner)

BLÃ… container, (andre genbrugsmaterialer):
Glas, Metal og Plastik (også rengjort emballage som drikke flasker)

GRØN container, ORGANICO (organisk):
Al det madaffald som grise kan spiser, planter, våd køkkenrulle, skræller etc.

GRÃ… container, RESIDUO INDIFFERENZIATO
Al det du ikke fik sorteres i de øvrige.
Bemærk at der er 2 grønne, men til hvert sit formål.
VIS HENSYN
Der skal udvises en ansvarlig og hensynsfuld adfærd, til glæde for ALLE i Villa Collina.

Detaljer om Affald


Villa Collina Strand med Aquilia til højre

Ã…bningstid: : 00:00 - 23:59

  

Identitetskort (gældende for huset) fremvises som dokumentation for adgang

 

Med Villa Collina lige bag ved

fortovet hører op ca 20 meter før

skyggefund passage gennem Aquilia

Først i juni, inden der bliver fyldt