Villa Collina Gæster
Regler | God opførsel | Til glæde for os alle

Regler for ophold i Villa CollinaEnhver der opholder sig i Villa Collina, ejere, lejere og gæster, er til enhver tid forpligtet til at overholde de gældende regler.

De vigtigste emner for lejere og gæster er:

Der skal udvises ansvarlig og hensynsfuld adfærd over for naboer, fællesskab og fællesarealer
Støjende adfærd, specielt i nattetimerne, begrænses, da der i bebyggelsen er meget lydt

For at benytte fællesarealer herunder strand, skal man være i besiddelse af et gyldigt identifikationskort udstedt af bestyrelsen for Condominio Villa Collina.

Ved swimmingpoolen og tennisbanen er der opsat specifikke regler for anvendelse af disse faciliteter. Det er en forudsætning for brugen, at disse regler overholdes.

Parkering bør i videst muligt omfang undgås på den kommunale vej. Benyt garager, nedkørsler samt de fælles parkeringsanlæg.
Kørsel på fællesvejene skal tilpasses forholdene, så kør langsomt, der er dårligt udsyn og kan være børn på vejene.

Det er tilladt at have husdyr inden for Villa Collinas område.
• Husdyrene skal være i snor, når de befinder sig uden for den enkelte ejers ejendom.
• Hver ejer er ansvarlig over for de øvrige ejere og over for Villa Collina for opsyn med husdyrene og for eventuelle skader, som forvoldes af disse på personer og/eller ting.
• Husdyr skal holdes på en sådan måde, at de ikke er til gene for naboerne.
• Eventuelle ekskrementer fra husdyr skal opsamles og bortfjernes af ejeren.
Hvis ovennævnte forpligtelser ikke overholdes, forbeholder Condominio Villa Collina sig ret til at kræve husdyret fjernet fra området.


Det komplette regelsæt er her: Villa Collina


Villa Collina

Villa Collina

Villa Collina

Villa Collina

Villa Collina